Promotia Start-Up Uniprest-REHAU

Promotia Start-Up Uniprest-REHAU

Perioada 16.07.2012 - 16.09.2012

Castiga un Weekend in doi la Viena si echipeaza-te la un nivel High-tech adunand puncte cu promotia Start-Up.
Promotie Start-Up Uniprest-REHAU
Perioada 16-07-2012 - 16-09-2012

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE "ADUNA PUNCTE SI TRANSFORMA-LE IN PREMII"

Art. 1 Organizatorul

Organizatorul campaniei “Aduna puncte si transforma-le in premii” este S.C Uniprest Instal S.R.L, cu sediul în Tg-Mureş, str. Depozitelor nr. 20, înregistrata la Registrul Comerţului Mureş, sub Nr. J 26-412-2009, Cod Unic de Înregistrare RO 17459637 cu acordul S.C.REHAU Polymer S.R.L.
Campania se va desfăşura conform prevederilor prezentului regulament şi acestea sunt obligatorii pentru toţi participanţii.

Art. 2 Durata şi locul de desfăşurare al campaniei

Campania se desfăşoară în perioada 16 Iulie 2012 – 16 Septembrie 2012 în cele opt sedii secundare / puncte de lucru ale societăţii:

1.Punct de Lucru Baia Mare
2.Punct de Lucru Braşov
3.Punct de Lucru Bucureşti
4.Punct de Lucru Craiova
5.Punct de Lucru Deva
6.Punct de Lucru Sibiu
7.Punct de Lucru Timişoara
8.Punct de Lucru Tg- Mureş

Art. 3 Drept de participare

Campania promoţională este deschisă oricărei persoane juridice şi persoane fizice autorizate cu domiciliul în România.
Nu pot participa la promoţie angajaţii SC UNIPREST INSTAL SRL, sau rudele de gradul I ale acestora (copii,părinţi, fraţi,surori,soţ,soţie), precum şi persoanele cu vârsta sub 18 ani.

Art. 4 Produse participante

La această campanie promoţională participă produsele REHAU din linia de produse de mai jos:

• Încălzire și răcire prin suprafeţe cu ţeava RAUTHERM S
• Sistem universal de instalaţii RAUTITAN
• Sistem universal de instalaţii RAUBASIC
• Sistem fonoabsorbant RAUPIANO, pentru canalizare interioară
• Aspiraţie centralizată VACUCLEAN

Art. 5 Mecanismul de desfăşurare al campaniei promoţionale

Pentru a participa la Campanie, participanţii trebuie să achiziţioneze de la punctele de lucru UNIPREST INSTAL produse care fac parte din promoţie.
Participanţii care în perioada 10 iulie 2012 si 10 septembrie 2012 vor cumpăra produse de o anumită valoare, vor primii puncte Astfel, valoarea achizitionata de 100 euro fara TVA reprezinta un punct. La finalul campaniei premiile oferite sunt urmatoarele:

Premiu Numar de puncte
1 Unelte de montaj RAUTOOL M1 60
2 Pompa de presiune REHAU 40
3 Cutie profesionala fitinguri REHAU 15
4 Imbracaminte de lucru REHAU 10
5 Tricou REHAU 5
6 Sapca REHAU 3
7 Rucsac REHAU 8

Premiul cel mare un weekend pentru 2 persoane in Viena, Austria.
Suplimentar:
La 100 de puncte acumulate se ofera un BONUS de 10 PUNCTE.
La 200 de puncte acumulate se ofera un BONUS de 25 PUNCTE.
Câştigătorii stimulentelor oferite in cadrul acestei campanii promoţionale nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri / servicii şi nici să solicite datele/ specificatiile tehnice ale stimulentelor.

Art. 6 Condiţii de validitate ale participării

Pentru ca participarea să fie validă trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

Să fi achiziţionat produse care fac parte din campania promoţionala si sa fi acumulat un anumit numar de puncte, conform tabelului din art. 5
Dacă toate facturile din perioada promoţiei s-au achitat până în data de 16.09.2012
Dacă s-au îndeplinit drepturile de participare conform art.3
Promoţia este valabilă numai dacă achiziţiile de materiale REHAU s-au făcut în cadrul condiţiilor comerciale standard și se anulează în cazul în care clienţii au beneficiat de reduceri de preţuri pentru diverse obiective.

Art. 7 Acordarea şi intrarea în posesia premiilor

Premiile se pot alege și comanda începând cu data de 1.08.2012 până la data de 1.10.2012.. Comanda se va
expedia reprezentantului de vânzări Uniprest. Achiziţiile trebuie justificate cu facturi . Punctele se obţin după achitarea mărfii REHAU.
Premiile vor fi livrate în aproximativ 12 săptămâni de la comandă. REHAU își rezervă dreptul de a înlocui premiile cu unele comparabile, dacă acestea nu vor fi la dispoziţie.

Câştigătorii vor semna un proces verbal de predare – primire în momentul intrării in posesia premiului.

Reclamaţiile referitoare la premiul câştigat, ulterioare momentului semnării procesului verbal de predare – primire nu vor fi luate in considerare de către Organizator.

Art. 8 Taxe si Impozite

Organizatorul se obligă să reţină şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile constând în premiile obţinute de către câştigători în conformitate cu prevederile art 81 alin. (1) din Codul Fiscal aprobat prin legea 571 din 22/12/2003, orice alte obligaţii de natura fiscală sau de orice altă natură, în legatură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câştigătorilor.

Art. 9 Întreruperea campaniei promoţionale

Campania promoţională va putea fi întreruptă numai în caz de forţa majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, după anunţarea prealabilă a publicului.

Art. 10 Prelucrarea datelor personale

Completarea, semnarea şi depunerea unui talon în scopul participării la această promoţie, prezumă luarea la cunoştinţă a regulamentului şi consinţământul participantului pentru procesarea datelor sale cu caracter personal de către organizatorul promoţiei, în conformitate cu Legea 677/2001 - privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
Datele colectate şi prelucrate în cadrul promoţiei vor fi: nume şi prenume, adresa de e-mail şi numărul de telefon fix sau mobil al participanţiilor. Tuturor participanţilor la promoţie le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677 / 2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, lege care oferă persoanelor vizate dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie.
Organizatorul va folosi datele personale doar pentru propriile activităţi de marketing. Organizatorul se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terţi.

Art. 11 Litigii

Eventualele litigii apărute între organizator şi participanţii la campania promoţională se vor soluţiona pe cale amiabila, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi soluţionate în instanţele judecătoreşti române competente de la sediul organizatorului.

Art. 12 Alte clauze

Decizia organizatorului în orice privinţă este finală şi aplicabilă tuturor participanţilor. Prin participarea la promoţie, participanţii sunt de acord să respecte regulile şi alte condiţii stabilite de regulamentul oficial al promoţiei. În cazul în care Organizatorul constată că un câştigător nu a îndeplinit şi / sau nu a respectat condiţiile stipulate de regulamentul oficial al promoţiei îşi rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile şi beneficiile ce revin câştigătorului, fără alte despăgubiri sau plăţi.
Regulamentul de desfaşurare a concursului va fi disponibil in mod gratuit oricărui solicitant.
Eventualele reclamaţii legate de promoţie vor fi făcute în scris la sediul organizatorului din Tg – Mureş, str. Depozitelor nr. 20, jud. Mureş.
Reclamaţiile ulterioare termenelor prevăzute de Regulament nu vor fi luate în considerare.